EN

Laus staða: Umsjónarmaður nótna

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2022.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða umsjónarmann nótna í fullt starf. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða umsjónarmann nótna í fullt starf. Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir drifkrafti og góðum samskiptaeiginleikum.

Starfssvið
Umsjónarmaður nótna er tengiliður milli nótnasafns og hljómsveitar.  Hann sér um að gera nótur aðgengilegar fyrir hljóðfæraleikara, ber ábyrgð á strokaferli og metur þörf fyrir æfingaparta.  Hann ber ábyrgð á að nótur standi á hljómsveitarpúltum fyrir æfingar og tónleika og sér um frágang.  Umsjónarmaður annast ýmis önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Skilyrði að umsækjendur hafi yfirgripsmikla þekkingu á tónlist og geti lesið nótur.
  • Góð þekking á tónverkum og tónskáldum er kostur.
  • Framhaldsmenntun í tónlist æskileg.
  • Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði.
  • Áhersla er lögð á skipulagshæfni, sveigjanleika, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

 Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með rúmlega 100 manna starfslið. Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá, hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í tónleikaferðir innanlands og utan, auk þess sem hún stendur fyrir metnaðarfullu fræðslustarfi fyrir börn og fullorðna. Aðsetur Sinfóníuhljómsveitar Íslands er í Hörpu.

www.sinfonia.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember nk. Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn og starfsferilskrá einungis á starf@sinfonia.is.

Upplýsingar um starfið er einnig að finna á www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (dagrun@sinfonia.is) í síma 891-9141.