EN

Vincent d'Indy - Orchestral Works 3

CHANDOS RECORDS - CHAN 10585 - (2010)

Istar, Op. 42
Choral varie, Op. 55,   Symphony No. 3, Op. 70,
Sinfonia brevis de Bello Gallico, Au Commandant E. de Pampelonne 
Diptyque mediterraneen, Op. 87

 

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Stjórnandi: Rumon Gamba

Einleikari: Sigurður Flosason