EN

22. janúar 2022

Laus staða mannauðsstjóra

Sinfóníuhljómsveit Íslands leitar að mannauðsstjóra. Við leitum að skipulögðum, drífandi og öflugum leiðtoga sem hefur góða reynslu og brennandi áhuga á mannauðsmálum.

Mannauðstjóri ber ábyrgð á mótun og framkvæmd mannauðsstefnu SÍ, framkvæmd kjarasamninga, ráðgjöf við stjórnendur og starfsfólk, yfirumsjón með framkvæmd starfsmannasamtala og samskiptamála starfsfólks, umsjón með ráðningum starfsfólks SÍ og nýliðaþjálfun, yfirumsjón með hæfnisprófum hljóðfæraleikara, ábyrgð á fræðslu starfsfólks og umbótum á vinnustaðarmenningu, aðkoma að árlegri starfsáætlun og vinnuáætlun og ábyrgð á gæða- og starfsmannahandbók.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem nýtist í starfi, farsæla reynsla af mannauðsmálum, stjórnun og stefnumótun, góða þekking á kjaramálum, framúrskarandi samskiptahæfni og leiðtogahæfni, sjálfstæði, drifkraft og frumkvæði í starfi, góða skipulagshæfni og gott vald á íslensku- og ensku í ræðu og riti. Auk þess er innsýn í heim klassískrar tónlistar góður kostur.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is. Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk.